การทิ้งระเบิดในประเทศไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

      Comments Off on การทิ้งระเบิดในประเทศไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นได้รับผลกระทบจากหลายๆประเทศแถบเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ในขณะนั้นญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทมากในไทย ซึ่งทหารญี่ปุ่นจำนวนมากเดินทางเข้าสู่กรุงเทพบริเวณเขตพระนคร มากมายซึ่งใช้สถานที่ราชการไทยและที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งเป็นที่ของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งการเข้ามามีบทบาทของญี่ปุ่นในขณะนั้นเป็นการใช้ทางผ่านของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งทางการไทยบางส่วนได้เซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น แต่ทางการบ่างส่วนกลับไม่เห็นด้วยที่จะให้ญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซง ในขณะนั้นประเทศไทยจึงแบ่งฝ่ายของเป็น 2 ฝ่าย

หลังจากที่ไทยตกลงร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทางกองทัพสหรัฐและอังกฤษได้ส่งเครื่องบิน B24 , B29 มาทิ้งระเบิดในกรุงเทพโดยมีข้อแม้ว่าห้ามทิ้งในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน การทิ้งระเบิดกินเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2488 รวมการทิ้งระเบิดทั้งหมด 250 ครั้ง ทางทิ้งระเบิดนั้นทางการไทยต้องติดตั้งไซเรนเตือนภัย รวมถึงประกาศให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในเขตต่างจังหวัดก่อน เครื่องบินของสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดบริเวณเขตพระนคร และธนบุรี ส่วนใหญ่ทิ้งที่ทางรถไฟ สถานีรถไฟ สะพาน และท่าอากาศยาน เพื่อตัดการลำเลียงอาวุธของกองทัพญี่ปุ่น สถานที่สำคัญเช่น สะพานพุทธยอดฟ้า สะพานพระราม 6 ท่าเรือคลองเตย สนามบินดอนเมือง สถานทูตญี่ปุ่น ที่พักและคลังอาวุธของทหารญี่ปุ่น สถานีรถไฟบางซื่อ, บางกอกน้อย, มักกะสัน รวมถึงโรงไฟฟ้าวัดเลียบเสียหายทั้งหมด หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐและอังกฤษราว 18,600 ลูกมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 79 ล้านบาท นอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกนั้นกรุงเทพยังประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2485 และปัญหาข้าวของแพงมาก