ภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุ ปี 1944

      Comments Off on ภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุ ปี 1944

ภูเขาไฟวิสุเวียส เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ภูเขาไฟลูกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหายนะอย่างใหญ่หลวง มันเคยระเบิดครั้งใหญ่มาแล้วครั้งเมื่อปี 79 ความรุนแรงของมันส่งผลให้เกิดเถ้าถ่านทับถมเมืองปอมเปอี เป็นเวลากว่า 2 พันปี หลังจากนั้นพื้นที่บริเวณภูเขาไฟก็กลายเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีชื่อว่า เนเปิลส์ แม้ว่าผู้คนจะรู้ว่าภูเขาไฟลูกนี้ยังไม่สงบแต่ก็มีการตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น อาจเพราะว่าดินภูเขาไฟนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย ทำให้การเพาะปลูกพืชเจริญงอกงามดี

ไม่มีใครรู้ว่าวันใดวันหนึ่งภูเขาไฟลูกนี้จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ในปี 1944 ยามเช้าที่เงียบสงบเมื่อเสียงคำรามของภูเขาไฟได้เกิดจากปะทุขึ้นอีกครั้ง การปะทุครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมาก เมื่อส่งเถ้าถ่านขึ้นสูงท้องฟ้าประมาณ 40 กิโลเมตร ทางการของเมืองเนเปิลส์ต้องประกาศเตือนให้ชาวเมืองอพยพออกจากเมือง รวมถึงหมู่บ้านบริเวณเชิงภูเขาไฟด้วย การระเบิดนั้นส่งผลให้มีลาวาเดือดไหลลงเผาบ้านเรือนโดยรอบกินเนื้อที่กว่า 300 ไร่ บ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก แต่นับว่าโชคยังดีที่เหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตน้อยมาก เมื่อเทียบกับปี 79

การระเบิดของวิสุเวียสเมื่อปี 1944 นับว่าเป็นการระเบิดครั้งรุนแรงครั้งที่ 2 ของภูเขาไฟลูกนี้ มันฉีกยอดเขาให้เตี้ยลงกว่าเดิมมากจากความสูงประมาณ 1,300 เมตรลดลงเพียง 1,281 เมตร นับว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาและระวังภัยธรรมชาติให้มากขึ้น