แผ่นดินไหว เชียงราย ปี 2557

      Comments Off on แผ่นดินไหว เชียงราย ปี 2557

แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งนับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจุดศูนย์อยู่ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต่อมาเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวระบุว่าศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว และทาง USGG รายงานว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากอำเภอแม่ลาวไปทางใต้ 9 กิโลเมตร แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลังในประเทศไทย ลึกลงไปประมาณ 6 กิโลเมตรซึ่งนับว่าตื้นมากซึ่งความรุนแรงสามารถรับรู้ได้เกือบทั่วจังหวัดภาคเหนือและเกิดความเสียเป็นวงกว้างของบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทางกรมอุตุวัดค่าแผ่นดินไหวได้ที่ 6.3 และ USGG วัดได้ 6.0 ซึ่งจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวในระดับรุนแรง ที่เกิดในประเทศไทย

แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนั้น สามารถรับรู้ได้ทั่วจังหวัดเชียงราย พื้นที่ชายแดนประเทศพม่า จังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน โดยแรงสั่นสะเทือนยังสามารถรับรู้ได้บนอาคารสูงในกรุงเทพอีกด้วย แผ่นดินไหวจัดว่ามีความรุนแรงมากและเป็นแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทย ซึ่งส่งผลเกิดความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย และโบราณสถานต่างๆ รวมถึงวัดร่องขุ่นได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวจนต้องปิดซ่อมแซมนานเกือบ 2 ปี

นอกจากนี้แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลกระทบกับถนน ทางหลวง ได้รับความเสียหายโดยเกิดรอยแยกหลายแห่งจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 118 กม.ที่ 147 – 152 เกิดรอยแตกแยกเสียหายทั้งหมด เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ทำให้ทางกรมอุตุฯและกรมธรณีวิทยาต่างตื่นตัวและคอยจับตาดูรอยเลื่อนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะรอยเลื่อนบริเวณใกล้กับเขื่อนของไทย