14 ตุลา รัฐประหารที่ยังจดจำถึงทุกวันนี้

      Comments Off on 14 ตุลา รัฐประหารที่ยังจดจำถึงทุกวันนี้

เหตุการณ์ 14 ตุลา เป็นเหตุการณ์ที่ชาวไทยหลายคนยังคงจำได้ไม่มีวันลืมเลือน เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งชาวไทยเรียกอีกชื่อว่า วันมหาวิปโยค เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุการรัฐประหารของนักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลซึ่งในตอนนั้นไทยอยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและการปราบปรามประชาชนในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นับว่าเป็นเหตุการณ์การประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ชนวนเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปี พ.ศ. 2514 จากสาเหตุหลายๆประการทั้งในเรื่อง ข่าวการทุจริตของรัฐบาล, การพบซากสัตว์ป่าในเขตอุทยานจากเฮลิคอปเตอร์ทหาร รวมถึงการถ่ายโอนอำนาจจากจอมพลถนอม ต่อจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เหตุดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะซากสัตว์ในเขตอุทยานที่พบในเฮลิคอปเตอร์ทหาร ทำให้สร้างความไม่พอให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างมาก จนเกิดการรวมตัวและต่อต้านเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มมีการลงชื่อของบุคคลกว่า 100 ชื่อ

การเดินขบวนเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ตามถนนราชดำเนิน สู่ลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งมีทั้งนักศึกษาและประชาชนราว 500,000 คนร่วมเดินขบวนในครั้งนั้น การจราจรเริ่มขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม จากการปะทะกันระหว่างประชาชน นักศึกษา และ ทหาร มีการใช้อาวุธเพื่อยุติเหตุแต่กลับกลายเป็นเหตุเลวร้ายลงกว่าเดิม มีการกล่าวอ้างว่าผู้เริ่มเหตุปะทะกันนี้คือ พันเอก ณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพล ถนอม และบุตรเขยของจอมพล ประภาส เหตุการณ์เริ่มสงบในช่วงค่ำของวันที่ 15 ตุลาคม สถานีวิทยุกระจายเสียงประกาศว่า จอมพลถนอม ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ในเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตถึง 77 คน