Tag Archives: สงครามโลกครั้งที่ 2

การทิ้งระเบิดในประเทศไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นได้รับผลกระทบจากหลายๆประเทศแถบเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ในขณะนั้นญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทมากในไทย ซึ่งทหารญี่ปุ่นจำนวนมากเดินทางเข้าสู่กรุงเทพบริเวณเขตพระนคร มากมายซึ่งใช้สถานที่ราชการไทยและที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งเป็นที่ของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งการเข้ามามีบทบาทของญี่ปุ่นในขณะนั้นเป็นการใช้ทางผ่านของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งทางการไทยบางส่วนได้เซ็นสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น แต่ทางการบ่างส่วนกลับไม่เห็นด้วยที่จะให้ญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซง ในขณะนั้นประเทศไทยจึงแบ่งฝ่ายของเป็น 2 ฝ่าย หลังจากที่ไทยตกลงร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทางกองทัพสหรัฐและอังกฤษได้ส่งเครื่องบิน B24 , B29 มาทิ้งระเบิดในกรุงเทพโดยมีข้อแม้ว่าห้ามทิ้งในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน การทิ้งระเบิดกินเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2488 รวมการทิ้งระเบิดทั้งหมด 250 ครั้ง ทางทิ้งระเบิดนั้นทางการไทยต้องติดตั้งไซเรนเตือนภัย รวมถึงประกาศให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในเขตต่างจังหวัดก่อน… Read more »

การโจมตีท่าเรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ จุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 2

อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ เป็นสถานที่ตั้งของกองทัพเรือสหรัฐ ในรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือของกองทัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงยังมีท่าทัพของกองบินทัพอากาศด้วย การโจมตีเกิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941 ซึ่งเป็นช่วงเช้าตรู่ เครื่องบินของกองทัพญี่ปุ่นได้ประกอบด้วย เครื่องทิ้งระเบิดและเครื่องบินทิ้งโตปิโด จำนวน 353 ลำได้บินเข้ามาโจมตีอย่างฉับพลัน ซึ่งเริ่มแรกกองทัพสหรัฐไม่รู้ว่าคือ เครื่องบินของญี่ปุ่น จนกระทั่งการโจมตีเริ่มขึ้นในเวลา 7.58 น.ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นก็โจมตีเรือลำต่างๆ และระเบิดได้ถูกทิ้งลงสู่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องโดยเลือกโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินของฝ่ายสหรัฐบินขึ้นได้ การโจมตีเกิดขึ้นสองระลอก ระลอกที่สองได้โจมตีท่าอากาศยานของทัพอากาศ รวมถึงเมืองเล็กๆที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้รักษาผู้บาดเจ็บ การโจมตีนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วมาก หลังจากเหตุการณ์สงบลงมีทหารเสียชีวิต… Read more »