Tag Archives: เลาดาแอร์ตก ปี 2534

เลาดาแอร์ เหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งรุนแรงของไทย

เลาดาแอร์ เป็นสายการบินหนึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุเครื่องตกทางจังหวัดสุพรรณบุรีของไทยและเป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ย้อนกลับไปในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เครื่องบินของสายการบิน เลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004 โดยเป็นเครื่องโบอิ้ง 767 – 300 ซึ่งมีจุดหมายการเดินทางที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ออกบินในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เวลา 23.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง โดยได้จอดแวะรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมืองของไทย ซึ่งจะมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย… Read more »