Tag Archives: เหตุการณ์ 14 ตุลา

14 ตุลา รัฐประหารที่ยังจดจำถึงทุกวันนี้

เหตุการณ์ 14 ตุลา เป็นเหตุการณ์ที่ชาวไทยหลายคนยังคงจำได้ไม่มีวันลืมเลือน เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งชาวไทยเรียกอีกชื่อว่า วันมหาวิปโยค เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุการรัฐประหารของนักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลซึ่งในตอนนั้นไทยอยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและการปราบปรามประชาชนในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นับว่าเป็นเหตุการณ์การประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ชนวนเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปี พ.ศ. 2514 จากสาเหตุหลายๆประการทั้งในเรื่อง ข่าวการทุจริตของรัฐบาล, การพบซากสัตว์ป่าในเขตอุทยานจากเฮลิคอปเตอร์ทหาร รวมถึงการถ่ายโอนอำนาจจากจอมพลถนอม ต่อจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เหตุดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะซากสัตว์ในเขตอุทยานที่พบในเฮลิคอปเตอร์ทหาร ทำให้สร้างความไม่พอให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างมาก… Read more »