Tag Archives: โรงแรมรอยัลพลาซ่า

โรงแรมรอยัลพลาซ่า โฮเต็ล ถล่ม พ.ศ. 2536

โศกนาฏกรรมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คนไทยไม่มีวันลืมอีกเหตุการณ์หนึ่งกับเหตุการณ์ของ โรงแรมรอยัลพลาซ่า โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมาถล่ม ในปี พ.ศ. 2536 หลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีการตระหนักถึงความปลดภัยและการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป โรงแรมรอยัลพลาซ่า โฮเต็ล เป็นโรงแรมมีจำนวน 3 ชั้นเปิดบริการมานานและมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ภายหลังได้มีการต่อเติมอาคารโรงแรมจากเดิมมีจำนวน 3 ชั้นเป็น 6 ชั้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น แต่การต่อเติมนั้นถือว่าเป็นการผิดหลักของโครงสร้างโรงแรม ไม่นานหลังจากต่อเติม วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2536 โครงสร้างโรงแรมนี้ก็ถล่มลงมาฝั่งร่างของแขก, พนักงานในโรงแรมจำนวนมาก นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 137 รายและบาดเจ็บจำนวนมาก… Read more »