Tag Archives: JFK

เหตุการณ์ลอบสังหาร จอห์น เอฟ. เคนเนดี้

นี่คือเหตุการณ์ช็อกโลกที่ชาวอเมริกันไม่วันลืมกับเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีที่อุกอาจที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นที่ทราบกันดีว่า จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ใครบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา  จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ หรือชื่อย่อว่า JFK ที่คนอเมริกันรู้จักกันดี เขาเป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 ของอเมริกา เขาที่รักใคร่ของประชาชนเนื่องมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อพลเมืองของประเทศ พร้อมวาทะที่ว่า “จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ” ตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่ง เขาทำให้ประเทศก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง สนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงเขายังเป็นบุคคลสำคัญในการแถลงการณ์ การปล่อยยานอวกาศขึ้นสู่ดวงจันทร์ด้วย เหตุการณ์ลอบสังหารเกิดขึ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2506… Read more »